การเรียนรู้ของเยาวชนโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม(กลุ่มเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสันป่าไร่)

นางสาวพัชระ มันตาธรรม (มึฉิ) อายุ 16 ปี

กำลังศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสันป่าไร่

ตำแหน่ง รองประธานสภาเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

ได้แค่คิดว่าจะทำ แต่ไม่คิดว่าเราซึ่งเป็นเด็กตัวเล็กจะสามารถทำโครงการที่เปลี่ยนแปลงชุมชนทั้งชุมชนได้ เป็นคนขี้กลัวและไม่กล้าที่จะทำอะไร แต่พูดเยอะ ไม่ค่อยมีคนรู้จัก

มึฉิสะท้อนให้ฟังถึงสิ่งที่ได้ว่า “ได้ความเป็นผู้นำจากการร่วมทำงาน มีความกล้าแสดงออกและกล้าที่จะคิดมากขึ้นได้ลงมือทำงานซึ่งเป็นบทเรียนชีวิตที่ยิ่งใหญ่กับตัวเองได้ช่วยเหลือชาวบ้านและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและชาวบ้าน”