การเรียนรู้ของเยาวชนโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม(กลุ่มเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสันป่าไร่)

นางสาวสุภาภรณ์ คำอ่อน (เมย์) อายุ 15 ปี

กำลังศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสันป่าไร่

ตำแหน่ง เลขานุการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

“ได้เรียนรู้วิธีการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องจากการลงพื้นที่ รวมถึงรูปแบบในการสื่อสารออกมาในรูปแบบของวีดีโอ เทคนิคการจดรายละเอียดในการลงพื้นที่และเทคนิคการสอบถาม หาข้อมูล จัดทำสื่อ และได้ลงมือถ่ายทำ ตัดต่อออกมาให้ผู้อื่นได้ชม และนำไปเป็นสื่อการเรียนรู้ต่อได้ สามารถทำตามที่ตัวเองรับผิดชอบได้ และสามารถทำตามเป้าหมายที่วางไว้