พระครูสุจิณนันทกิจ : ฟังเสียง "ผู้ใหญ่" กองหนุน "ละอ่อนน่าน"


องหนุนที่ทำให้ใจ “เยาวชน” เกิดความฮึกเหิม ในการทำสิ่งดีๆ ให้กับชุมชน บ้านเมือง กองหนุนหนึ่งที่สำคัญคือ “ผู้ใหญ่” ที่มองเห็นความสำคัญ ทั้งผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ตัว และผู้ใหญ่ที่อยู่ไกลตัวออกไป ในงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสร้างสรรค์ เครือข่ายละอ่อนน่านฮักบ้านเกิดปี 3 ในช่วงพิธีเปิด “เยาวชน”ถูกเติมเต็ม “ใจ” ไปแบบเต็มๆ จากผู้ใหญ่ 4 ท่านที่มองเห็น “ศักยภาพ” ในสิ่งที่ตนเองทำ พร้อมเป็นกระบอกเสียงเชิญชวนผู้ใหญ่เมืองน่านมาร่วมกันหนุนให้เกิดความยั่งยืนอีกด้วย

ผู้ใหญ่ทั้ง 4 ท่านได้แก่ พระชยานันทมุนี,ดร. เจ้าคณะอำเภอภูเพียง เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน , พระครูสุจิณนันทกิจ เจ้าคณะอำเภอสันติสุข และหัวหน้าโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน , คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล และ ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น กองทุนสนับสนุนการวิจัย มาฟังกันว่าแต่ละท่านมีความคิดในการหนุนเสริมเยาวชนกันอย่างไรบ้าง

อ่านเนื้อหาฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี่