อรธิดา นามศิริ : เทคนิคการโคชเยาวชนทำโครงการเพื่อชุมชน PBL

เทคนิคเด่น ที่มักใช้ในการโคชพลเมืองเยาวชน เช่น คำถามที่มักใช้ วิธีการทำงานกับเยาวชนที่ได้ผล

     ใช้วิธีการตั้งคำถาม เริ่มจากคำถามง่ายๆ และยกระดับเป็นคำถามที่ยากขึ้นไป เช่น ถามเรื่องความรู้สึก สิ่งที่ได้เรียนรู้ ประโยชน์ที่ได้จากการทำกิจกรรมหรือโครงการ เป็นต้น ใช้ความเป็นกันเองวางตัวเสมอเพื่อนกับเด็กและเยาวชนให้เหมือนเป็นวัยเดียวกันที่เข้าใจกันและพูดภาษาเดียวกัน เพื่อให้น้องรู้สึกปลอดภัยและสามารถพูดคุยได้ทุกเรื่อง

ข้อค้นพบในการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ หรือวิธีการใหม่ๆ ในการสร้างสำนึกพลเมืองของเยาวชนในจังหวัด

     สร้างการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถและศักยภาพของเด็กและเยาวชน มีความแปลกใหม่และทันสมัยเหมาะกับบริบทของเด็กยุคใหม่