ประมวล ดวงนิล: ภูมิหลังและแรงบันดาลใจในการทำงานพัฒนาเยาวชน

ภูมิหลังและแรงบันดาลใจในการทำงาน

จบคณะรัฐศาสตร์ ที่ ม.มหาสารคาม เป็นคนศรีสะเกษโดยกำเนิด ตอนจะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยไม่ได้ตั้งเป้าหมายชีวิตไว้มาก แต่พอได้เรียนก็มีอุดมการณ์เรื่องการเข้าไปมีส่วนการเคลื่อนไหวในสังคม 

หลังเรียนจบ ประมาณ 6 เดือนตกงาน ไปอยู่กับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม สนใจทำค่าย แล้วก็ไปสมัครเป็นทหาร 6 เดือน และกลับมาอยู่ที่มหาสารคาม

จากนั้น ทำงานมูลนิธิส่งเสริมชุมชนแบบยั่งยืน เป็นเจ้าหน้าที่โครงการ ติดตามโครงการเกี่ยวกับ เกษตรกรรม แต่รู้สึกไม่ค่อยชอบ จนสิ้นสุดโครงการจึงกลับมาอยู่ จ.มหาสารคาม และ ไปทำงานที่ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.สุรินทร์ และศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.ศรีสะเกษ ตามลำดับ

ประสบการณ์และบทเรียนการเป็นโคชพัฒนาเยาวชนทำโครงการเพื่อชุมชน

ในการทำโครงการหากเป็นโครงการอื่นเด็กๆ  ก็จะปฏิบัติการ ทำโครงการไปเลย ไม่มีการเก็บข้อมูล ไม่มีความรู้ก่อนทำโครงการ ในขณะที่โครงการ active citizen เน้นให้เด็กๆ มีความรู้ในเรื่องที่ทำก่อน ความรู้นั้นสำคัญ เช่น หากเยาวชนจะอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งใด  หากมีข้อมูลเขาจะสามารถอธิบายได้ เข้าใจ แล้วจึงลงมืออนุรักษ์ 

นอกจากนี้ ในการเป็นโคชพัฒนาเยาวชนต้องฝึกเรื่องการตั้งเป้าหมาย และวิเคราะห์คุณค่าความหมายจากการทำโครงการ แม้อาจจะยากในช่วงแรก เยาวชนเงียบ ไม่อยากตอบ แต่ก็ทำให้เค้าฉุกคิด 

ข้อมูลจาก ถอดบทเรียนการทำโครงการพัฒนาเยาวชน จ.ศรีสะเกษปีที่ 2 ช่วงต้นโครงการ วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2559