พรชัย โยธา : แกนนำเยาวชน Active Citizen จ.ศรีสะเกษ

นายพรชัย โยธา  แกนนำเยาวชน Active Citizen จ.ศรีสะเกษ


นายพรชัย โยธา หรือ ริว เจ้าของเพจ THE STORY อุทุมพรพิสัย เพจที่ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่ข้อมูล ความเคลื่อนไหวของอำเภออุทุมพรพิสัย ผ่านวิถีชีวิต สถานที่ท่องเที่ยว เรื่องราวในอดีตให้กับผู้คนได้รับรู้ ปัจจุบันริวศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์

เมื่อถามถึงที่มาของการสร้างเพจ ริวเล่าย้อนให้ฟัง ริวบอกว่าตนรู้จักโครงการพลังพลเมืองดีศรีสะเกษตั้งแต่ที่เขายังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากการเห็นพี่ในชุมชนบ้านพงพรตทำโครงการทวนเข็มนาฬิกาย้อนเวลาหาอดีตจึงอยากเข้าร่วมโครงการ เมื่อมีโอกาสจึงไม่รอช้าที่จะเข้าร่วมโครงการในปีที่ 2 ริวบอกว่า “ผมเห็นพี่เขาทำแล้วมันน่าสนใจแล้วผมสนใจเรื่องชุมชนอยู่แล้ว พี่มาชวนผมไม่มีอะไรทำก็อยากไปหาอะไรสนุกทำก็เลยได้เข้ามาร่วมโครงการครับ” ริวเลือกทำโครงการเกี่ยวกับภาษากวย ด้วยเหตุผลที่ว่า ปัจจุบันภาษากวยของบ้านพงพรตกำลังจะหายไป จึงออกแบบโครงการเป็นการเรียนรู้ภาษากวย ภูมิปัญญาต่าง ๆ จากผู้รู้ เพื่อให้เด็กในชุมชนและผู้สูงอายุได้มีปฎิสัมพันธ์ร่วมกัน

ริวบอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับเขาในตอนนั้นคือเรื่องการรวมทีม หลายครั้งที่ต้องรอมติจากเพื่อนในการแสดงความคิดเห็น ทำให้การทำงานล่าช้า แม้จะยากแต่สุดท้ายทีมก็สามารถพาโครงการสำเร็จลุล่วงได้ตามที่คาดหวัง เด็กและชุมชนเห็นความสำคัญของภาษากวยมากขึ้น เยาวชนสนุกกับการทำกิจกรรม ส่วนตัวริวเองบอกว่า ตนได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การยอมรับฟังความคิดเห็นจากคนอื่น และทักษะการพูดการนำเสนอ จากแต่ก่อนไม่กล้าพูด แต่ผ่านโครงการนี้ทำให้กล้าพูดมากขึ้น

หลังเว้นว่างไปหนึ่งปี ริวตัดสินใจเข้าร่วมโครงการอีกครั้งโดยทำงานร่วมกับโรงเรียนกำแพง จังหวัด ศรีสะเกษ ปีนี้ริวทำหน้าที่คล้ายพี่เลี้ยงเข้ามาช่วยน้อง ๆ ในการทำโครงการสื่อสร้างสรรค์พาท่องเที่ยวถิ่นมะเดื่อใหญ่ ซึ่งเป็นที่มาของการสร้างเพจ THE STORY อุทุมพรพิสัย” จากการทำโครงการในปีนี้ ริวบอกว่าไม่ใช่แค่การนำเสนอข้อมูลลงเพจอย่างเดียว แต่สิ่งที่เขาได้จากการทำเพจนี้ การรวบรวมข้อมูลจากชุมชน ผ่านการนำเสนอที่หลากหลาย ทั้งคลิปวิดีโอ ข้อมูลกราฟิก บทความต่าง ๆ

ริวเล่าว่า สมาชิกในทีมจะช่วยกันเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอ หลังได้ชื่อสถานที่ท่องเที่ยวทีมงานจึงลงไปหาข้อมูลขั้นพื้นฐานของสถานที่เหล่านั้น และนำข้อมูลมามาสังเคราะห์เป็นข้อความที่เข้าใจง่าย โดยเลือกการนำเสนอความเหมาะสมของเนื้องาน ผ่านภาพอินโฟกราฟิก บทความ หรือเป็นวิดีโอ เพื่อเผยแพร่ลงสื่อออนไลน์

สิ่งที่ยากในปีนี้คือความสม่ำเสมอในการนำเสนอข้อมูลลงเพจฯ “ถ้าเราทำสม่ำเสมอ คนจะสามารถเห็นโพสต์ของเรามากขึ้น แต่ถ้าวันไหนเราหายไปเดือนสองเดือนพอกลับมาโพสต์อีกครั้งยอดการตอบรับอาจจะน้อยเพราะถูกระบบปิดกั้น” ริวเล่าถึงความยากของการทำโครงการในปีที่ 4 ให้ฟัง

ริวบอกต่อว่า ในปีที่ 4 นี้ตนมองว่าทักษะที่ตนได้ชัด ๆ คือการตัดต่อวิดีโอเพราะได้ลงมือการถ่ายทำมากขึ้น ทักษะการถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอต่าง ๆ การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้คล่องขึ้น “โครงการนี้ทำให้ผมมีรายได้เสริม เพราะมีคนเห็นเพจที่เรานำเสนอ จะมีคนมาติดต่อให้ลงโฆษณาให้ ซึ่งก็ช่วยให้ผมมีรายได้จากงานนี้” ริวเล่าสิ่งที่ได้จากการเพจที่มากกว่าทักษะความรู้การสร้างรายได้ให้กับระหว่างเรียน

โครงการ ActiveCitizen นับเป็นก้าวแรกที่ทำให้เขาตัดสินใจเรียนครู เพราะมีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตกับคนอื่น เปิดสังคมตัวเองมากขึ้น ริวบอกว่าตอนเด็ก ๆ เขาเป็นเด็กคนหนึ่งที่สนใจแต่เรียน เล่นเกมอย่างเดียว แต่พอเริ่มทำโครงการฯ ทำให้เขาพัฒนาทักษะตัวเองมากขึ้น เกิดแรงบันดาลใจในการทำจิตอาสาโดยเขาได้สร้างชมรม make it ขึ้นมาโดยเป็นการรวมกลุ่มนักเรียนไปเปิดหมวกเพื่อนำรายได้ไปซื้อสิ่งของจำเป็นให้ผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อถามถึงภาพฝันริวบอกว่าเขาอยากเป็นครู แต่เป็นครูมากกว่าครูคือการพานักเรียนในการดูแลของตัวเองทำกิจกรรม เพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นทำอะไรบางอย่างให้เกิดขึ้นกับสังคม หรือว่าชุมชนของตัวเองเพื่อให้ชุมชนของตัวเองได้รับการพัฒนาจากตัวเยาวชน นี่คือสิ่งที่ริวอยากทำในอนาคตภายใต้อาชีพการเป็นครูที่เขาตั้งใจไว้ และยังคงสานต่อการเผยแพร่ข้อมูลดี ๆ ผ่านเพจ The Story อุทุมพรพิสัย ต่อไปเรื่อย ๆ ให้เป็น E-Learning อย่างจริงจัง