สัญญาใจ 10 อย่างที่จะทำภายใน 3 เดือน

หลังจากออกจากค่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่น 21 วัน ระหว่างวันที่ 1- 21 ตุลาคม 2562 ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ ต.ศรีสะเกษ อ.นาน้าย จ.น่าน นายสุรชัย ด้วงโท (อี้) อายุ 25 ปี อบต.ลุ่มระวี สัญญากับตนเองว่าจะต้องทำ 10 อย่างนี้ให้ได้ภายใน 3 เดือน

  1. ล้างจาน
  2. กวาดบ้าน
  3. ช่วยงานบ้าน
  4. ซักเสื้อผ้า
  5. ไปวัด
  6. เกี่ยวข้าว
  7. ส่งงานที่ค้างไว้
  8. เกี่ยวหญ้าให้วัว
  9. เลื่อยไม้ให้พี่เขียว
  10. ทำโรงเรือนห้องประชุม