"โอปอล์" วางเป้าหมายชีวิต เป็น "ทันตแพทย์หญิง"


"โอปอล์ - สุพัฒนา ตรงใจ"อายุ 15 ปี เรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองอียอวิทยา หนึ่งในเยาวชนในระบบจากตำบลหนองอียอ ที่มาร่วมเรียนรู้ใน ค่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา 25 อปท. จังหวัดสุรินทร์ (ภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค) สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , กสศ. , สถาบันยุวโพธิชน , สกสว. , ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) และมูลนิธิสยามกัมมาจล เมื่อวันที่ 1- 21 ตุลาคม 2562 ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ ต.ศรีสะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน ซึ่งเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว “โอปอล์” บอกว่ามีเป้าหมายชีวิตจะเรียนต่อในระดับปริญญาตรี มุ่งไปที่คณะทันตแพทย์ อยากเป็นคุณหมอฟัน และมีเป้าหมายเรียนให้ถึงระดับสูงสุด คือระดับปริญญาเอกเลยทีเดียว และได้สัญญากับตนเองว่าจะต้องทำ 10 อย่างนี้ให้ได้ภายใน 3 เดือน

oตั้งใจเรียนให้มากขึ้น

oทำงานบ้านส่วนของแม่

oช่วยงานเยาวชน

oเป็นลูกและน้องสาวที่ดีของครอบครัว

oอ่านหนังสือเตรียมสอบ

oเก็บเงินให้เยอะกว่าเดิม

oไม่เถียงพี่

oเก็บที่นอนให้แม่

oเพิ่มทักษะตัวเองในกิจกรรมต่างๆ

oให้เวลากับคนในครอบครัว และคนที่เรารักมากขึ้น