ถอดบทเรียนเยาวชนอบต.วัดดาว

เวทีถอดบทเรียน เยาวชน อบต.วัดดาว จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 11 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาล

(ถอดบทเรียนจากค่าย โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพนำเยาวชน

สู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน อปท.ภาคกลาง จ.สุพรรณบุรี และ จ.สมุทรสงคราม

ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2561 ณ บ้านครูปูรีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม)


1.อะไรที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนและได้รู้จากค่าย 3 วัน

"ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมกับเพื่อนใหม่ต่างโรงเรียน เรียนรู้การช่วยเหลือกันและ่ความสามัคคี มารยาทในการทานอาหาร ไม่คุยเสียงดังขณะทานอาหาร"

2.ทำอะไรได้ดีขึ้น

"กล้าแสดงออก กล้าพูด กล้าทำ กล้าที่จะนำเสนอและกล้าตอบคำถามคุณครู"

3.พฤติกรรมและนิสัยที่ดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

"มีสมาธิมากขึ้น ไม่หงุดหงิดง่าย ไม่ขี้โวยวาย"