เวทีพัฒนาศักยภาพเยาวชน อบต.ควนชะลิก อบต.แหลม และอบต.บ้านขาว

เวทีพัฒนาศักยภาพเยาวชนอบต.ควนชะลิก อบต.แหลม อบต.บ้านขาว

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม อบต.ควนชะลิก


ถอดบทเรียนจากกิจกรรมและจากการดำเนินชีวิตของตนเอง

1.ข้อดี / จุดแข็งของตัวเอง

"อารมณ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย มีเหตุผล ชอบความสนุกและรักในเสียงดนตรี"

2.แรงบันดาลใจของตนเอง

"อยากพัฒนาให้ชุมชนมีความน่าอยู่ และอยากเห็นการรวมตัวของคนในชุมชน ร่วมกันทำสิ่งดีๆ ห่างไกลยาเสพติด"

3.ความประทับใจของตนเอง

"ประทับใจที่ได้เห็นคนในชุมชนสามัคคีและผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนทำกิจกรรมดีๆ เพื่อชุมชน"

4.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น / ความรู้ใหม่ที่ทำได้เก่งขึ้น / นิสัยที่ดีขึ้น

"ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยรู้ และได้รู้จักความสามัคคีและความเป็นอยู่ของชุมชนมากขึ้น"

5.ฝันอยากเป็นอะไรเพราะอะไร / อยากทำอะไร

"อยากเป็นผู้จัดการบริษัทรถยนต์ เพราะชอบศึกษาในเรื่องของรถ และยังสามารถสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัวได้ด้วย"