ถอดบทเรียน อบต.เพี้ยราม จ.สุรินทร์

­


ถอดบทเรียน อบต.เพี้ยราม จ.สุรินทร์หัวข้อถอดบทเรียน

1.ความคาดหวังในหลักสูตรนักถักทอชุมชน

2.ปัญหาในการทำงาน

3.สะท้อนสถานการณ์ปัญหาเด็กเยาวชนในพื้นที่

­

คนต้นเรื่อง

- นายสุทัศน์ ชิดชอบ นายก อบต.เพี้ยราม

- นางศิริเพ็ญ ดาบทอง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.เพี้ยราม

- นางวรนุช มีโชค รองปลัด อบต.เพี้ยราม

- นางสุภัทรา สุรินต๊ะ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโบายและแผน อบต.เพี้ยราม

- นางสาวพรปวีณ์ สังข์พิทักษ์กุล นักพัฒนาชุมชน อบต.เพี้ยราม

- นางสาวทักษพร ชาญเจริญ นักวิชาการศึกษา อบต.เพี้ยราม

- นายทรัพย์สิน จันทะมา แกนนำเยาวชน อบต.เพี้ยราม

-

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว

งาน ถอดบทเรียนผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน รุ่น 2

ชมวีดีโอทั้งหมดของงานได้ที่ : https://bit.ly/2EUpURF

ชมข้อมูลโครงการได้ที่ : https://bit.ly/2tdKdTb

ชมข้อมูล อบต.เพี้ยราม ได้ที่นี่ : https://bit.ly/2GFupRT