ข้อมูล Based line อบต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
การรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน (ฺBased line) ก่อนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรนักถักทอชุมชน รุ่น 2 อบต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์