ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เริ่มสิ่งดีๆเพื่อชีวิต

สวดมนต์ข้ามปี