โซดละเว ผ้าไหมลายหางกระรอกพบทางรอด เยาวชนศรีสะเกษร่วมสืบสาน