ทัศนคติเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กนักเรียนให้กลายเป็นเรื่องที่ง่าย

ทัศนคติเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กนักเรียนให้กลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น โครงการ Eng easy สานใจเติมฝันเรียนรู้ร่วมกันจากพี่สู่น้อง สัมภาษณ์ อ.จิราวรรณ เทาศิริ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม จ.ศรีสะเกษ


" มองว่าโครงการนี้ทำให้เกิดการกระตุ้นสิ่งที่มีในตัวเด็ก ให้เด็กกล้าแสดงออก ให้เด็กศักยภาพที่มีในตัวเอง มาพัฒนาในตัวเอง ในมุมมองของอาจารย์เห็นว่าเด็กสมัยนี้เก่ง เพียงแต่เขาไม่มีเวทีให้แสดงความสามารถ "

­

ฟังคลิกเสียงได้ที่ : ทัศนคติเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กนักเรียนให้กลายเป็นเรื่องที่ง่าย