ปฏิทินข่าว : เวทีพูนพลังครูครั้งที่ 1

“องค์กรภาคีเครือข่าย”22 ภาคี ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาครู จับมือกันภายใต้ชื่อ “ภาคีพูนพลังครู” ร่วมกันจัด “เวทีพูนพลังครูครั้งที่ 1 : ครูสอนลักษณะนิสัย”เป้าหมายเพื่อเสริมพลังให้ครูเห็นคุณค่าของ “ความเป็นครู”ในการ “สอนคนให้เป็นคนดี” และ “เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ” และมีพลังใจในการทำงานต่อไป พร้อมทั้ กระตุ้นให้เกิด “เครือข่ายการเรียนรู้” และเกิดเป็น “ชุมชนครูมืออาชีพ” ในวันที่ 14 – 15พฤศจิกายน2558ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์ 6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานคร ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.scbfoundation.com


เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆดังนี้


 

หัวข้อข่าว :

เวทีพูนพลังครู ครั้งที่ 1 ครูผู้สร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดีให้กับเด็ก

ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ประจำวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558

 

หัวข้อข่าว :

(กรอบเช้า) ครูสอนลักษณะนิสัย

ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ประจำวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558

 

หัวข้อข่าว :

(กรอบบ่าย) ครูสอนลักษณะนิสัย

ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ประจำวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558

 

หัวข้อข่าว :

เวทีพูนพลังครูครั้งที่ 1

ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ประจำวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558