วีดิทัศน์ ครูผู้สร้าง จากงานเวทีพูนพลังครูครั้งที่ 1

­

ครูผู้สร้าง จากงานเวทีพูนพลังครูครั้งที่ 1

โครงการภาคีพูนพลังครู

เวทีพูนพลังครู ครั้งที่ 1: ครูผู้สร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดีให้กับเด็ก

วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558

ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ชมวีดีโอทั้งหมดของงานได้ที่ : https://goo.gl/MmSrcy

ชมข้อมูลกิจกรรมในวันงานได้ที่ : https://goo.gl/yR3ngv

ชมข้อมูลโครงการได้ที่ : https://goo.gl/NP035e