(กรอบบ่าย) 'สะท้อน'ในภาพรวม 'เบี้ยวหนี้-หนีทุน' ยุคนี้ไทย'อะไรขาด'