สอบถามปราชญ์ชาวบ้าน
ลงพื้นที่ สอบถามปราชญ์ชาวบ้าน เกี่ยวกับ สาหร่ายน้ำจืด (ไก)