นศ.เชียงใหม่ สุดเจ๋ง ประดิษฐ์เครื่องปลูกต้นอ่อนทานตะวันอัตโนมัติ
ใน Sunny