การฝึกฝนคือการฝืนที่จะทำ

­

“การฝึกฝน คือการฝืนที่จะทำ
บางเรื่องปล่อยไปตามต้องการไม่ได้
จึงจำเป็นต้องฝืนเพื่อฝึก
สำหรับเด็กถ้าได้ฝึกกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง ตั้งคำถาม
และสรุปประเด็นตลอดทั้งปี เด็กก็ย่อมได้”

-----------

นวัตกรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าถูกกักขัง กรอบของความคิดจะหมดไปถ้าเราออกแบบกระบวนการที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ทักษะการคิดสังเคราะห์มีอยู่ในตัวทุกคน ครูต้องออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้ได้ดึงออกมาใช้ ซึ่งบางครั้งการคิดนอกกรอบการศึกษาก็จำเป็นต้องสวนกระแส

สมพงษ์ หลีเคราะห์
ผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูล
(พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล)