เชิญร่วมเสวนา "พอเพียงสู่การปฏิบัติ"

มูลนิธิสยามกัมมาจล ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังเสวนาเรื่อง “บนเส้นทางการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ” โดย มีวิทยากรกระบวนการและผู้เชี่ยวชาญ ดร.เลขา ปิยะอัจฉริยะผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการศึกษา ในหัวข้อ อุปนิสัย “พอเพียง” เกิดขึ้นเมื่อไร ได้อย่างไร และมีประโยชน์อะไรโดยมีตัวอย่างนักเรียนที่เป็นผลผลิตจากจากศูนย์การเรียนรู้ฯ / เส้นทางการใช้เศรษฐกิจพอเพียงสร้างนักเรียน “พอเพียง” ของครู และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น / เส้นทางการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารข้อสังเกต และมุมมองและประสบการณ์ของพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเวที “รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง”วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิสยามกัมมาจล www.scbfoundation.com


เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆดังนี้


 

หัวข้อข่าว :

จัดเสวนา “บนเส้นทางการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงสู่การปฏิบัติ”

ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558

 

หัวข้อข่าว :

(กรอบเช้า) พอเพียงสู่การปฏิบัติ

ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558

 

หัวข้อข่าว :

กรอบบ่าย) พอเพียงสู่การปฏิบัติ

ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558

  

หัวข้อข่าว :

รวมพลังเรียนรู้

ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ประจำวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558

 

หัวข้อข่าว :

รวมพลังเรียนรู้

ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ประจำวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558

 

หัวข้อข่าว :

รวมพลัง

ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ประจำวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2558