(กรอบเช้า) น้องแก้วขอเป็นตัวแทนบอกความหมายของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียง