(กรอบบ่าย) น้องแก้วขอเป็นตัวแทนบอกความหมายของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียง