ผอ.สพม.13 ดูงานเเหล่งเรียนเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนห้วยยอด