โครงการอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2555

เริ่มต้นตอนเช้าวันที่ 10 คณะครูและนักเรียนร่วมใจกันเตรียมพร้อมเริ่มกิจกรรมค่าย ด้วยพิธีเปิดจากท่าน ผอ. กัณพิมา เชื่อมชิต สร้างจิตรักความพอเพียง... ตามแนวคิดของพ่อ พร้อมเติมต่อด้วยกิจกรรมนันทนาการ และลงฐานการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดเรียงลำดับจากฐาน 1 – 10 เพิ่มพูนแนวคิดความพอเพียง โดยใช้หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข จับใส่ลงสู่ฐานเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ พอเข้าสู่ช่วงเย็น ก็เริ่มเปิดประเด็นการเล่าประสบการณ์ของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ชีวิตในสังคม ของรุ่นพี่ศิษย์เก่า ที่มาร่วมปลุกเร้า อารมณ์แห่งความพอเพียง โดยไม่เกียงระยะทาง ไม่ว่าพี่จะอยู่ไกล ก็รวมพลังพร้อมใจที่จะให้ประสบการณ์แก่รุ่นน้องม 1 และ ม 4 พอถึงที่ประมาณกับเวลา รุ่นพี่ก็สรุปเนื้อหาเงื่อนไขความรู้เป็น ประเด็นสำคัญ พร้อมกับจัดสรร ให้น้องได้สักถามข้อสงสัย ที่ยังค้างคาอยู่ในใจ ให้โปร่งใสในหลักปรัชญา พอครบเวลาตามกำหนด ก็เตรียมพร้อมจบกิจกรรมในวันแรก แต่เพื่อสอดแทรกเงื่อนไขคุณธรรม จึงน้อมนำข้อคิด เรื่องความซื่อสัตย์ สามัคคี การร่วมกลุ่มทำกิจกรรม และสวดมนต์เพื่อนำหลักธรรม ให้นักเรียนจดจำ ก่อนเข้านอน

พอตื่นเช้าวันที่ 11 ทุกคนสดใส เติมใส่พลังงาน ด้วยอาหารเช้าแสนอร่อย และมาย่อยด้วยกิจกรรมนันทนาการจากรุ่นพี่ม.6 และมาร่วมเก็บตกผู้กล้า เพื่อค้นหาสภาวะความเป็นผู้นำในตัว และไม่มัวช้าเริ่มต่อกิจกรรม เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง เพื่อโลกของเรา จากนั้นทำการรวมกลุ่ม ร่วมระดมความคิดเป็นประเด็นสำคัญ ร่วมแบ่งปันส่งตัวแทนออกมานำเสนอ และร่วมกันซักถามข้อมูลที่สงสัย แต่ก่อนจะไปไกล ให้นักเรียนพักรับประทานอาหาร เพื่อเป็นการเติมพลัง ก่อนลงสู่ฐานเพื่อทำกิจกรรม พอท้องอิ่มพลังก็เต็มเปลี่ยม แต่เพื่อให้กิจกรรมดีเยี่ยม ก็ปลุกอารมณ์ด้วยกิจกรรมนันทนาการ และลงสู่ฐานการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ เพื่อเพิ่มทักษะ และแนวคิดการนำหลักคิด มาประยุกต์ใช้ โดยการใส่ 3 ห่วง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน และเพิ่มอีก 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม เพื่อให้นำไปใช้ในชีวิตได้อย่างถูกต้อง พอเสร็จครบทั้ง 8 ฐานกิจกรรม ก็ให้นักเรียนนำผลงานกลุ่มมาเสนอ แต่ก็ไม่เผลอให้กำลังใจ โดยการใส่ดาวเป็นคะแนน เพื่อแทนความสามารถตามลำดับ จากนั้นก็พักรับประทานอาหารเย็น พอเสร็จสิ้นก็เข้าสู่กิจกรรม สร้างสรรค์งานเขียน สร้างสรรค์สังคม เพื่อระดมความคิด จากกิจกรรมทั้งวันที่ทำขึ้น ให้นักเรียนสร้างสรรค์งานเขียน จากความรู้ที่ได้รับ ส่งต่อความคิดที่ได้ ผ่านปลายปากกา ลงเป็นเนื้อหา สู่หน้ากระดาษ จากการะดาษที่ว่างเปล่า ก็กลายเป็นขุมทรัพย์ทางความคิด ที่ใช้ทั้งจิตใจ และสมอง ในการกลั่นกรองมาเป็นงานเขียน พอเริ่มมืด บวกกับความเหนื่อล้า และสมควรกับเวลา ก็เริ่มสรุปเนื้อหา ก่อนส่งนักดิดนักเขียนรุ่นเยาว์เข้านอน

เช้าวันที่ 12 ทั้งครูและนักเรียนตื่นเต้น เพราะวันนี้เน้นออกนอกสถานที่ เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และร่วมตามหาบ้านของพ่อ ทุกคนจิตใจจดจอรอเวลาออกไปทำกิจกรรม สักพัก เริ่มมีรถนำขับเข้ามาทุกคนตื่นตา ตื่นใจ พอรถจอดเสร็จ ก็เริ่มจัดนักเรียนขึ้นรถให้เป็นระเบียบ ได้เวลารถก็ปีบแตร เอาฤกษ์เอาชัย และเริ่มออกเดินทาง จากจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุ่งสู่ตัวเมืองเพชรบุรี เมื่อมาถึงที่แรกก็กราบสักการะพระนอนองค์ใหญ่ เพื่อเพิ่มกำลังใจ และเป็นมงคลในการเรียน ณ วัดพระพุทธไสยาสน์ จากนั้นก็ไปต่อเพื่อกราบสักการะพระประธานและชมความงดงามของถ้ำเข้าหลวง แต่ต้องคอยห่วงของที่นำมา เพราะเต็มตาด้วยฝูงลิง กลัวจะชกชิงเอาของไปกิน สักระยะหยาดเหงื่อทุกคนก็ต้องริน เพราะระยะทางที่ยาวไกล บวกกับอากาศที่ร้อนจัด แต่ก็ถือเป็นการฝึกหัดความอดทนและทุกคนก็ไม่บ่นร่วมเดินทางต่อ จนถึงพระราชวังบ้านปืน ร่วมยืนสักการะพระบรมรูป รัชกาลที 5 จากนั้นก็จัดหาไกด์นำทางเพื่อเข้าชมความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบยุโรป เสร็จจากที่นี้ก็ไปต่อที่บ้านหลังล่าสุดของพ่อ ที่สร้างก่อเพื่อลุกๆ ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ร่วมรับฟังการบรรยาย เพื่อเพิ่มขยายความรู้ และเข้าสู่การเยี่ยมชม เพื่อให้สมกับการรอคอย พอเสร็จกิจกรรม ก็นำนักเรียนกลับสู่โรงเรียน เพื่อร่วมกันสรุปแนวความคิดของกิจกรรม และร่วมทำความเข้าใจของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พอตกค่ำก็เข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายคือการค้นหาดาว เดือน ประจำค่าย ด้วยกิจกรรม รับขวัญน้องใหม่ สานสายใย จ.ภ. เป็นการเสร็จสิ้นกิจกรรม

จากโครงการดังกล่าวที่จัดขึ้น ไม่เพียงเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แต่ยังเป็นการให้นักเรียนสามารถนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการเรียนการสอนและชีวิตประจำวันได้ เพื่อเป็นการพัฒนาและสร้างนักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งเพื่อเป็นการตามรอยพระยุคลบาทแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้สมดังคำขวัญของโรงเรียนคือ รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ