ประกาศผลโครงการที่ผ่านการกลั่นกรอง รอบที่ 2

ประกาศผลโครงการที่ผ่านการกลั่นกรอง รอบที่ 2

  

กลุ่มเยาวชนที่ผ่านการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ "ปลูกใจ...รักษ์โลก" ต้องเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่าย "เรียนรู้ สู่การพัฒนาโครงการ" วันที่ 15 -18 ตุลาคม 2555 ที่ ณ วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนล เฮ้าส์ กรุงถนน เตชะตุงคะ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

จำนวน 4 คน ประกอบด้วย แกนนำเยาวชน 3 คน และพี่เลี้ยงประจำโครงการ 1 คน

­

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวสุภษา ถิ่นจะนะ (เกต)

085 325 5323