หนังสือปลูกใจพลเมืองเยาวชนรักษ์โลก ปี 3

 

หนังสือถอดบทเรียนการเรียนรู้ของเยาวชนเล่มนี้ได้แสดงให้เราเห็นถึงหัวใจเพื่อส่วนรวม การเผชิญและการข้ามผ่านปัญหา ตลอดจนการเรียนรู้และการเติบโตของเยาวชนจากการทำโครงการที่จะทำให้ท่านได้สัมผัสกับพลังของคนรุ่นใหม่ ที่เรียกได้ว่าเป็น ‘พลเมืองเยาวชน’ ด้านสิ่งแวดล้อมนั่นเอง