ปลุกพลังเยาวชนหัวใจสีเขียว ค่ายเปิดประตูสู่การเรียนรู้…พัฒนาโครงการ สร้างสรรค์การทำงานสิ่งแวดล้อม “โครงการปลูกใจรักษ์โลก ปี 3″

ยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสำหรับกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน “โครงการปลูกใจรักษ์โลก ปี3”จัดโดยมูลนิธิกองทุนไทยในการสนับสนุนของมูลนิธิสยามกัมมาจลหลังจากเปิดรับสมัครกลุ่มเยาวชนที่สนใจอยากดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองเข้าร่วมโครงการในปีที่3จากทั่วประเทศ จนสามารถคัดเลือกกลุ่มเยาวชนที่สนใจอยากทำโครงการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนรวม 27 กลุ่มเยาวชน เพื่อเข้ามาพัฒนาโครงการให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย

­

ค่ายการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 : “เปิดประตูสู่การเรียนรู้…พัฒนาโครงการและสร้างสรรค์กระบวนการทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อม” (Workshop1) นี้เป็นกิจกรรมแรกสำหรับเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการปลูกใจรักษ์โลก ซึ่งจัดขึ้นรอบแรกเมื่อวันที่ 14-18 ตุลาคม 2557 และรอบที่สองเมื่อวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์ฝึกอบรมวีเทรน กรุงเทพฯ

­

เริ่มค่าย Workshop1 ด้วยกิจกรรม เปิดโลกทัศน์ คิดสร้างสรรค์ (Design Thinking) กิจกรรมที่ฝึกการออกแบบกิจกรรมโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบ,หนังสั้น “ดวงดาว หิ่งห้อย” หนังดีที่สะท้อนการแก้ปัญหาของเยาวชนกับชุมชน,ต่อยอดความรู้ไปกับกระบวนการพัฒนาโครงการ วิเคราะห์ปัญหา วางเป้าหมาย,เวที“ช่วยกันมอง ช่วยกันเติม เพื่อสิ่งแวดล้อม”กิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และรับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเรียนรู้หลักการทำโครงการที่ดี ปิดท้ายด้วยกิจกรรม “จุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจ” พูดคุยกับบุคคลสำคัญที่ลุกขึ้นมาดูแลสิ่งแวดล้อม อาทิ ลุงชวน ชูจันทร์ แห่งชุมชนคลองลัดมะยม และโน้ต วัชรบูล ลี้สุวรรณ พระเอกหัวใจสีเขียวจากช่อง 7 มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มเยาวชนอย่างมาก

­

5 วันกับการเรียนรู้แห่งนี้ ที่ทำให้น้องๆเยาวชนหัวใจสีเขียวได้ทั้งความรู้ มุมมองการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ฝึกคิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง พร้อมทั้งมีแรงบันดาลใจที่จะกลับไปขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเองต่อไป

­

สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของโครงการปลูกใจรักษ์โลก ปี 3 ได้ ทางfacebook fanpage ปลูกใจรักษ์โลกwww.facebook.com/PlookJaiRak เว็บไซต์ มูลนิธิกองทุนไทยwww.tff.or.th และเว็บไซต์ มูลนิธิสยามกัมมาจลwww.scbfoundation.com