ค่าย ปลูกใจ...รักษ์โลก ปี 3 เสริมพลังวัยมันส์ พัฒนาโครงการเยียวยาปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน