เรื่องเล่าจากโครงการ

เรื่องเล่าจากโครงการลดมลพิษฟื้นชีวิตดิน

หนังสือเรื่องเล่าจากโครงการลดมลพิษฟื้นชีวิตดิน จากโครงการปลูกใจรักษ์โลก เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องเล่าจากการที่แกนนำเยาวชนกลุ่มฮักนะเชียงยืน ได้ลงพื้นที่ทำโครงการลดมลพิษฟื้นชีวิตดิน ซึ่งจะได้เห็นถึงการทำงานของเยาวชนกลุ่มฮักนะเชียงยืน ทั้งกระบวนการทำงาน วิธีการ ปัญหาที่เกิดขึ้น การคิด วิเคราะห์ ความตั้งใจ ความมุ่งมั่น และความรู้สึกของพวกเขา รวมถึงการบอกเล่าของชาวบ้านในชุมชน 

ในหนังสือเล่มนี้ยังมีเรื่องสนุกๆ และแฝงไปด้วยสาระอีกมายมาก ซึ่งอาจจะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจหนึ่ง ที่ทำให้เยาวชนนั้นลุกขึ้นมาดูแลสิ่งแวดล้อม