ขอเชิญร่วมงานเทศกาลการเรียนรู้ พลเมืองเยาวชนส่องแสงปีที่ 4 พลเมืองรุ่นใหม่ตามแนวพระราชดำริ