หนังสือสงขลาส่องแสง 4

 

หนังสือพลังพลเมืองเยาวชน สงขลาส่องแสง 4 รวมพลังพลเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองสงขลา (ถอดบทเรียนการเรียนรู้ของพลเมืองเยาวชน 25 กลุ่ม ที่ลงมือทำโครงงานเพื่อเมืองสงขลา และเทคนิคกระบวนการโค้ชของทีมพี่เลี้ยง)

­หนังสือสงขลาส่องแสงฉบับนี้ ได้เก็บรายละเอียดการทำงานทุกขั้นตอนไว้เพื่อทำให้มองเห็นภาพการทำงานที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยพลังความคิดสดๆในระหว่างปีที่สองของคนทำงาน ซึ่งเป็นนักพัฒนาหนุ่มสาวของสงขลาฟอรั่มที่ได้ใช้ความพยายามสร้างสรรค์งาน “โค้ช” ขึ้นมาด้วยความตั้งใจและมองเห็นเป็นเส้นทางของการทำงานระหว่างน้องกับพี่ที่ต้องการหนุนเสริมกันและกันไปสู่เป้าหมายของโครงการพลังพลเมืองเยาวชนร่วมกัน โดยปฏิบัติการเป็นขั้นตอนและรวบรวมเป็นความรู้สดๆมาเป็นประสบการณ์การทำงานได้อย่างน่าสนใจ

­