เทศกาลการเรียนรู้ พลเมืองเยาวชนส่องแสง ปีที่ 4 พลเมืองรุ่นใหม่ตามแนวพระราชดำริ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเทศกาลการเรียนรู้ พลเมืองเยาวชนส่องแสง ปีที่ 4 พลเมืองรุ่นใหม่ตามแนวพระราชดำริ จัดโดย สงขลาฟอรั่ม ภายใต้โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา สนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อแสดงพลังพลเมืองเยาวชนนำเสนอผลงานที่สามารถขับเคลื่อนงานสู่สาธารณะ และเพื่อให้คนทำงานพัฒนาด้านเยาวชน-สังคมได้เห็นโอกาสในการเชื่อมโยงงานร่วมกัน ภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ พิธีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / การแสดงศิลปวัฒนธรรมโขน / เวทีเสวนา 3 เวที ได้แก่ การศึกษาเพื่อความเป็นไท การดำเนินชีวิตในโลกยุคใหม่ และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงโซล่าเซลล์ รวมถึงนิทรรศการและผลงานจากคุณค่าการทำโครงการเพื่อชุมชนทั้ง 26 โครงการ โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมด้วยเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมเมืองสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงาน ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องการะเกด โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ อ.เมือง จ.สงขลา ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.scbfoundation.com

­


คลิกอ่านกำหนดการของงานได้ที่ เทศกาลการเรียนรู้ พลเมืองเยาวชนส่องแสง ปีที่ 4


­


เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆดังนี้


 

หัวข้อข่าว :

ขอเชิญร่วมงานเทศกาลการเรียนรู้ พลเมืองเยาวชนส่องแสงปีที่ 4 พลเมืองรุ่นใหม่ตามแนวพระราชดำริ

ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559

 

หัวข้อข่าว :

(กรอบเช้า) งานพลเมืองเยาวชนส่องแสงปีที่4

ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์ ข่าวสด ประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559

 

หัวข้อข่าว :

(กรอบบ่าย)งานพลเมืองเยาวชนส่องแสงปีที่4

ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์ ข่าวสด ประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559

 

หัวข้อข่าว :

(กรอบเช้า) เทศกาลการเรียนรู้

ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ประจำวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559

 

หัวข้อข่าว :

(กรอบบ่าย) เทศกาลการเรียนรู้

ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ประจำวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559

 

หัวข้อข่าว :

(กรอบเช้า) เทศกาลการเรียนรู้

ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ประจำวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559

 

หัวข้อข่าว :

(กรอบบ่าย) เทศกาลการเรียนรู้

ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ประจำวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559

 

หัวข้อข่าว :

เทศกาลการเรียนรู้พลเมืองเยาวชนส่องแสง ปีที่ 4

ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ ประจำวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559

 

หัวข้อข่าว :

ขอเชิญร่วมงานเทศกาลการเรียนรู้ พลเมืองเยาวชนส่องแสงปีที่ 4 พลเมืองรุ่นใหม่ตามแนวพระราชดำริ

ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ประจำวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559

 

หัวข้อข่าว :

เทศกาลการเรียนรู้ พลเมืองเยาวชนส่องแสง ปีที่ 4

ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ ประจำวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559

 

หัวข้อข่าว :

(กรอบเช้า) เทศกาลสงขลาฟอรั่ม

ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์ มติชน ประจำวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559

 

หัวข้อข่าว :

(กรอบบ่าย) เทศกาลสงขลาฟอรั่ม

ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์ มติชน ประจำวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559