อีกโมเดล..ที่บ้านยามู 'รู้-รัก..ชุมชน' ค้นตัวตน'คิดดี-ทำดี'


คลิกชมต้นฉบับข่าวได้ที่ : เหลียวหลัง…ย้อนรอยยามู