ThaiPBS ข่าวศิลปะบันเทิง กับน้องๆ กลุ่ม Beach For Life

น้องๆ กลุ่มเยาวชนในนาม Beach For Life ด้วยความหวงแหนทรัพยากรที่มีค่าของบ้านเกิด อย่าง หาดสมิหลา ชายหาดใจกลางเมืองสงขลา จึงขอใช้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ อย่าง โนราห์ มาสะท้อนปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งกว่า 10 ปี ให้สังคมได้รับรู้

ดาวน์โหลด: ThaiPBS010857.mp4