สรุปค่าย ค่ายพัฒนาต่อยอดผลงานโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่นที่ 3

แบบ 5 นาที

­

แบบ 15 นาที

­

ค่ายพัฒนาต่อยอดผลงานโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่นที่ 3 ปี 2558

วันที่ 24 - 29 พฤษภาคม 2558

ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จังหวัดชลบุรี

และอาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP-CC) สวทช. จ.ปทุมธานี

ชมวีดีโอทั้งหมดของงานได้ที่ : https://goo.gl/Nt8HyX

ดาวน์โหลด: web_clip_cover.jpg