หนังสือ ต่อกล้าให้เติบใหญ่ปี 4

     

เส้นทางการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงของเยาวชนจากการพัฒนาผลงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ผู้ใช้งานจริง

­

ก้าวต่อไปของโครงการนี้คือ การส่งเสริมให้ผลงานต่างๆ ของเยาวชนไปสู่ผู้ใช้ได้จริงจึงจำเป็นต้องมีองค์กรธุรกิจเข้ามาต่อยอดเพื่อไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งการทำให้ผลงานไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงนั้นทางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จะเป็นส่วนสำคัญ ที่จะเข้ามาช่วยเติมเต็มในระยะต่อจากนี้ในการช่วยหาช่องทางการต่อยอดผลงาน หรือการจับคู่ทางธุรกิจเพื่อให้ผลงานเยาวชนไปสู่ภาคธุรกิจได้ รวมทั้งสนับสนุนผลงานที่เป็นประโยชน์กับสังคม โดยการต่อยอดผลงานเยาวชนกับ CSR ต่างๆหรือทำให้เยาวชนสามารถมีรายได้ ด้วยการผลักดัน ให้เกิดเป็นกิจการของคนรุ่นใหม่ในลักษณะกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ในการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆให้ตอบโจทย์สังคมต่อไป

­

­