ประกาศ รายชื่อผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่น 6

ผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงานสู่ผู้ใช้งานจริง

โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561


­

* หมายเหตุ:

  1. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการโครงการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดสำ
  2. หรับผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน สามารถดำเนินการพัฒนาต่อยอดผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามแผนการพัฒนาที่ได้แจ้งไว้กับทางโครงการฯ ผ่านข้อเสนอแนวทางการพัฒนาต่อยอผลงานล่าสุดที่ได้ส่งไว้เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2561
  3. ผลงานใดที่ติดปัญหาในด้านการพัฒนาต่อยอด หรือแนวทางในการพัฒนาต่อยอด สามารถติดต่อสอบถาม หรือปรึกษาทีมโค้ชของโครงการฯ ได้โดยสามารถส่งปัญญา หรือคำถาม มาได้ที่เมล หรือทาง inbox ของหน้า Facebook ของโครงการฯ
  4. ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุน สามารถเพิ่มเติมจำนวนสมาชิกได้รวมแล้วไม่เกิน 6 คน ทั้งนี้ สมาชิกที่เพิ่ม ต้องมีหน้าที่ที่ชัดเจนในการพัฒนาต่อยอดผลงานด้วย
  5. สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งต่อไปของโครงการฯ ผู้พัฒนาผลงานของทีมที่ได้รับทุน จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่โครงการฯ กำหนด โดยกิจกรรมครั้งต่อไป คือ "ค่าย Workshop2" กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
  6. รบกวนติดตามประกาศแจ้งและข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ได้ทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ และทาง Facebook ของโครงการครับ