Teaser-TK 5 Workshop ครั้งที่3

Teaser ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริงฯ (ค่าย Workshop 3)

­

ดาวน์โหลด: vlcsnap-2017-07-14-14h12m16s304.png