ถึงคิวกระโปรงบาน-ขาสั้น ขึ้นเวทีเล่าประสบการณ์จิตอาสาในรพ.