เยาวชนไทยขอ "พื้นที่-โอกาส" ใช้ "พลังบวก" ทำดีให้ตัวเอง-สังคม