นัดพบเยาวชน "คนอาสา" ในรพ. เพราะ "ให้" ... จึง "ได้รับ"