รองเลขาฯ สพฐ.ปลื้มเยาวชนจิตอาสาในรพ. แนะป.1- ม.6 ต้องมีเวลาให้เด็กทำดี 165 ชม.