รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ คนรุ่นใหม่ใจอาสาเพื่อผู้ประสบภัย Generation of Volunteer (Gen-V)รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ คนรุ่นใหม่ใจอาสาเพื่อผู้ประสบภัย Generation of Volunteer (Gen-V)เอกสารประกอบ : รายงานสรุปผล การดำเนินโครงการ คนรุ่นใหม่ใจอาสาเพื่อผู้ประสบภัย