เอกสารเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการคนรุ่นใหม่ใจอาสาเพื่อผู้ประสบภัยGenV 7-6-56