จิตอาสาเยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง
จิตอาสาเยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิสยามกัมมาจล — 21 มีนาคม 2556 11:12

เมื่อเร็ว ๆ นี้ น้อง ๆ จากค่ายเยาวชนเศรษฐกิจพอเพียงถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกับชุมชนป้อมมหากาฬ ณ ลานกิจกรรมชุมชนป้อมมหากาฬ ถนนมหาไชย กรุงเทพฯ หลังจากร่วมกันทำความสะอาดกำแพงป้อมมหากาฬ หนึ่งในกิจกรรมจิตอาสาที่ทางมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้น เพื่อให้น้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และตระหนักต่อการทำงานจิตอาสา พร้อมกันนี้ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนที่สนใจโครงการจิตอาสาได้เข้ามาเรียนรู้หลักคิดในการเลือกทำโครงการจิตอาสาและวางแผนการทำโครงการให้บรรลุความสำเร็จ


http://www.thaipr.net/general/467193

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย Thai PR

คำค้น: มูลนิธิสยามกัมมาจล