'เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่' จับมือสู้ทุนนิยม ล้อมวงเปิดใจพึ่งตนเองบนวิถี 'ชีวิตเกษตรกร