ใกล้แล้วสำหรับ โครงการค่ายเยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง ( ระยะที่ 2) ครั้งนี้พลาดไม่ได้แล้วน้องๆ
โครงการค่ายเยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง ( ระยะที่ 2) ครั้งนี้พลาดไม่ได้แล้วน้องๆ

เขียนรายละเอียดข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนในการทำโครงการ

นักเรียนจะต้องส่งเอกสารดังกล่าวภายในวันที่31 พฤษภาคม 2556
รายละเอียดกิจกรรมและแบบฟอร์มโครงการ