ล้อมวงคุย...'เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่'จับมือสู้ทุนนิยม !